Outsourcing to praktyka biznesowa, w której firma zatrudnia firmę zewnętrzną do wykonywania zadań, obsługi operacji lub świadczenia różnego rodzaju usług.

Firmy mogą dziś zlecać na zewnątrz szereg zadań lub usług. Często zlecają usługi informatyczne, w tym programowanie i tworzenie aplikacji, a także wsparcie techniczne. Często zlecają obsługę klienta, mogą również zlecać na zewnątrz inne rodzaje prac, w tym procesy produkcyjne, zadania związane z zasobami ludzkimi i funkcje finansowe, takie jak prowadzenie ksiąg i płac. Firmy mogą zlecać na zewnątrz zadania dla całych działów, takie jak dział IT, dzięki temu nie muszą zatrudniać dość drogich specjalistów kiedy nie potrzebują ich na stałe. Outsourcing może obejmować korzystanie z usług dużego zewnętrznego dostawcy, do zarządzania usługami IT lub obsługi zewnętrznych usług logistycznych, ale może również obejmować zatrudnianie indywidualnych niezależnych wykonawców, pracowników tymczasowych i freelancerów. Aby firma mogła efektywnie zlecać obowiązki na zewnątrz, ważne jest, aby skupić się zarówno na partnerstwie biznesowym, jak i logistyce. Firmy często korzystają z outsourcingu jako sposobu na obniżenie kosztów, poprawę wydajności i przyspieszenie procesów. Z czego wynika popularność outsourcingu?

Firmy, które decydują się na outsourcing, polegają na doświadczeniu zewnętrznych dostawców w wykonywaniu zleconych zadań, aby uzyskać różne korzyści.

Podstawową zasadą jest to, że ponieważ zewnętrzny dostawca koncentruje się na tym konkretnym zadaniu, jest w stanie wykonać to lepiej, szybciej i taniej niż firma zlecająca. Potrzeba outsourcingu może także wynikać z braku odpowiednich specjalistów na rynku pracy, dlatego też zatrudnienie firmy zewnętrznej czasem jest po prostu koniecznością. Jeżeli firma potrzebuje nowego dedykowanego oprogramowania, wówczas może skorzystać z całego zespołu specjalistów. Nie trzeba ich szkolić i wdrażać, są to osoby znające swoje zadania, dodatkowo otrzymujemy cały zespół z osobami dobranymi odpowiednio do wykonywanych zadań. Często także będzie to zespół wraz z osobą zaradzającą. Dlatego też outsourcing specjalistów it jest obecnie tak popularny.