Populacja ludzi będzie stale rosnąć, a zwiększona gęstość zaludnienia zwiększy popyt na produkcję żywności, w szczególności ze względu na zmiany nawyków żywieniowych osób mieszkających w krajach rozwijających się.

Coraz więcej osób spożywa żywność wysokiej jakości, w także coraz większe jest wykorzystanie zbóż na paszę dla zwierząt. Jednak dostępność dodatkowych gruntów rolnych jest ograniczona. Ewentualna ekspansja będzie się odbywać głównie kosztem lasów i naturalnych siedlisk dzikich zwierząt, dzikich krewnych upraw i naturalnych wrogów szkodników naszych upraw. Ponadto więcej gruntów rolnych zostanie wykorzystanych do produkcji towarów pochodzenia biologicznego, takich jak biopaliwa lub włókna, zamiast żywności. Dlatego musimy zacząć uprawiać żywność na jeszcze mniejszej powierzchni, przy mniejszym zużyciu wody, energii, nawozów i środków ochrony roślin niż obecnie. Biorąc pod uwagę te ograniczenia, pilnie potrzebna jest zrównoważona produkcja żywności w większych ilościach na takich samych terenach. Obecnie jak największe ograniczenie strat plonów powodowanych przez szkodniki jest głównym wyzwaniem dla produkcji całej rolnej. Aby ochronić plony i zbiory przed stratami stosuje się różnego rodzaju środki ochrony roślin. Ogół społeczeństwa pełni kluczową funkcję w określaniu przyszłej roli środków chemicznych w rolnictwie. Jednak dopóki istnieje zapotrzebowanie na oparte na agrochemii rozwiązania problemów zwalczania szkodników, będą one stosowane w różnym okresie wzrostu roślin. Na całym świecie nawet do 50 procent potencjalnych plonów roślin spożywczych jest traconych przez różnego rodzaju szkodniki, jak chwasty, insekty, nicienie, larwy owadów, gryzonie, grzyby, pleśnie i choroby, niezbędny jest zatem odpowiedni wiosenne zwalczanie chwastów w zbożach ozimych. Oprócz strat przed zbiorami straty w łańcuchu żywnościowym są również stosunkowo wysokie, przykładowo podczas składowania ziarna czy plonów w magazynach. Dlatego plony trzeba odpowiednio zabezpieczać i chronić, ponieważ rolnictwo musi sprostać na poziomie globalnym rosnącemu zapotrzebowaniu na żywność, paszę, błonnik, biopaliwa i inne surowce pochodzenia biologicznego.