Ustawa o ochronie danych osobowych, a następnie przepisy RODO zapewniają, że dane osobowe są wykorzystywane właściwie i zgodnie z prawem w erze cyfrowej.

Organizacje nie mogą obejść poprzedniej ustawy i dyrektywy o ochronie danych osobowych, nakładając na organizacje określone zobowiązania prawne, które pociągają za sobą poważną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia. Prawo opiera się na ustawie o ochronie danych z 1998 roku, zobowiązując organizacje do większej przejrzystości i odpowiedzialności, nakłada ograniczenia na przechowywanie, a także wzmacnia poufność. Dodatkowo zarówno RODO, jak i ustawa o ochronie danych osobowych z 2018 roku podkreślają znaczenie praw przysługujących obywatelom, takich jak dostęp i otrzymywanie informacji, sprostowanie, zmiana i przenoszenie danych, ograniczenie przetwarzania i brak zgody na użycie danych osobowych. Rozporządzenie RODO pomaga w rozwiązywaniu współczesnych problemów w cyberświecie i erze cyfrowej. Te aktualizacje obejmują znacznie więcej niż to, co było już chronione na mocy poprzedniej ustawy o ochronie danych. Jest raczej aktualizacją sposobu, w jaki technologia wpłynęła na gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych. Aktualizacje te odnoszą się również do rozszerzenia prawa do prywatności osób na bardziej zrozumiałym i głębszym poziomie niż wcześniej. W jakim celu stosuje się przepisy RODO

Najważniejsze zmiany to określenie prawa do usunięcia danych wynikającego z prawa do prywatności osób, i wprowadzenie większych wyłączeń w ramach tego prawa.

Wymaga się również wdrożenia wszystkich zasad audytu RODO przez organizacje przetwarzające dane osobowe. RODO może zastępować poprzednią dyrektywę Unii Europejskiej i egzekwować ją jako rozporządzenie. Ma to znaczenie dla kontrolowania i przetwarzania danych obywateli Unii Europejskiej przez firmy spoza Europy, jak również wewnątrz niej, a porad w tym zakresie udziela rodo kancelaria. Przepisy RODO należą do najbardziej postępowych systemów przechowywania, ochrony i poufności danych osobowych na świecie. Zapobiegają kradzieży tożsamości i nielegalnemu wykorzystywaniu danych oraz wspierają prawa człowieka.