Obecnie pracy geologa towarzyszą różnego rodzaju nowoczesne urządzenia pomiarowe. Pozawalają one z bardzo dużą dokładności określać położenie punktów odniesienia, granic działek.

Mogą być to systemy wykorzystujące Global Positioning System w skrócie GPS, jaki znamy z nawigacji satelitarnej w naszych samochodach. Jest to globalny system nawigacji satelitarnej, który umożliwia określenie położenia obiektu na całym świecie, z dokładnością do centymetrów, za pomocą różnicowego GPS, chociaż zwykle jest to dokładność do kilku metrów. GPS działa poprzez sieć 27 satelitów, 24 operacyjnych i 3 rezerwowych na orbicie nad kulą ziemską, na wysokości 20 200 km, z zsynchronizowanymi trajektoriami obejmującymi całą powierzchnię Ziemi. Gdy zajdzie potrzeba określenia pozycji, używany do tego odbiornik automatycznie lokalizuje co najmniej trzy satelity sieci, z których odbiera sygnały wskazujące położenie każdego z nich. Na podstawie tych sygnałów urządzenie synchronizuje zegar GPS i oblicza opóźnienie sygnałów, czyli odległość do satelity. Poprzez triangulację oblicza położenie, w którym się znajduje. Triangulacja w przypadku GPS, w odróżnieniu od urządzeń określających położenie 2D, polegającego na określeniu kąta względem znanych punktów, polega na określeniu odległości każdego satelity od punktu pomiarowego.

Znając odległości, możesz łatwo określić swoje położenie względem co najmniej trzech satelitów.

Znając współrzędne lub położenie każdego z nich na podstawie emitowanego sygnału, uzyskuje się położenie bezwzględne lub rzeczywiste współrzędne punktu pomiarowego. Niezwykłą dokładność osiąga się również w zegarze GPS, podobnym do zegarów atomowych przenoszonych na każdym z satelitów. Innym urządzeniem który wykorzystuje w pracy geolog jest tachimetr, ma możliwość pomiaru kątów, odległości i poziomów, co w przeszłości wymagało użycia wielu różnych przyrządów. Te elektrooptyczne teodolity od dawna są technicznym standardem wyposażenia geodety. Ich precyzja, łatwość obsługi i możliwość przechowywania informacji do późniejszego pobrania w programach CAD spowodowały, że wyparły teodolity, które są obecnie już nieużywane. Istnieje różnych nowoczesnych urządzeń jakie na co dzień wykorzystuje geodezja Wieliczka.