Śledzenie handlowców na trasie nie przyniesie oczekiwanego skutku, jeżeli Twoja firma nie będzie odpowiednio wyznaczać celów sprzedaży i dążyć do zwiększenia jej efektywności. Dowiedz się, jak monitorować sprzedaż, aby zespół handlowców osiągał lepsze wyniki.

 

Monitorowanie handlowców? Lepiej zainwestuj w monitorowanie sprzedaży

Standardowe systemy SFA, które głównie śledzą handlowców podczas wykonywania pracy, mogą obniżać ich efektywność. Handlowcy, którzy czują się po prostu lustrowani, mogą odczuwać wzmożoną presję. Może to prowadzić do obniżania motywacji w zespole, co z kolei negatywnie wpływa na wyniki sprzedaży.

Monitorowanie sprzedaży za pomocą aplikacji, zamiast monitorowania samych handlowców, jest lepszym rozwiązaniem, ponieważ pozwala skupić się na tym, co jest dla firmy najważniejsze — na optymalizacji sprzedaży. Dzięki odpowiedniemu systemowi, i oczywiście pozytywnemu podejściu managera zarządzającego, handlowcy nie będą czuli się pod presją i skoncentrują się na efektywności swojej sprzedaży.

Korzyści z monitorowania sprzedaży przy użyciu systemu SFA

Jedną z największych zalet mobilnego systemu do organizacji pracy i tras jest pomoc w utrzymywaniu porządku i higieny pracy oraz samodyscypliny wśród pracowników. Aplikacja SFA (Sales Force Automation) umożliwia planowanie i realizowanie tras zgodnie z przygotowanym harmonogramem, dzięki czemu handlowcy mogą skuteczniej i efektywniej wykorzystać swój czas pracy. Optymalizacja procesu sprzedaży pozwala na odwiedzanie większej liczby klientów i co za tym idzie, zwiększenie ogólnych wyników firmy.

System SFA pozwala na uniknięcie przypadkowych i nieefektywnych tras — handlowcy nie tracą czasu na niepotrzebne przejazdy i mogą się skupić na swoich celach i zadaniach.

Nieodpowiednio dobrana aplikacja może demotywować handlowców. Niemniej dobry system pozwoli im zwiększyć swoją motywację do pracy. Aplikacja 4MPOWER umożliwia handlowcom śledzenie ich bieżącego postępu i poziomu zrealizowanej sprzedaży. Dzięki monitorowaniu swoich osiągnięć sprzedawcy mogą się mocniej zaangażować w wykonywanie swoich zadań.

Jak skutecznie monitorować sprzedaż za pomocą aplikacji SFA?

Systemy SFA (Sales Force Automation) pomagają w wyznaczaniu celów, KPI oraz późniejszej analizie wydajności zespołu sprzedażowego. Równocześnie dostarczają narzędzia do planowania, monitorowania i raportowania działań handlowych.

System SFA umożliwia ustalanie KPI poprzez ułatwione tworzenie planów sprzedażowych. Plan może obejmować cele dotyczące m.in. liczby odwiedzanych klientów, liczby sprzedanych produktów lub usług, czy też osiąganych przychodów. Tym samym, umiejętnie wykorzystany, ma realne przełożenie na zwiększenie efektywności sprzedaży.

Dodatkowo tego typu systemy udostępniają możliwość analizy aktywności handlowców. Dzięki temu firmie łatwiej jest wyciągać trafne wnioski na temat sprzedaży oraz lepiej dostosowywać swoją strategię handlową do zmieniających się potrzeb rynku. System SFA umożliwia automatyzację wielu czynności, a co za tym idzie, dążenie do realizacji kluczowych zadań.

Funkcjonalności systemu SFA niezbędne do zarządzania celami sprzedaży

  • Tworzenie i ustawianie planów sprzedażowych
  • Prognozowanie wyników i monitorowanie postępów
  • Automatyczne generowanie raportów i analiz zbiorczych
  • Moduł do zarządzania relacjami z klientami.

Dodatkowe korzyści z monitorowania sprzedaży przy użyciu aplikacji SFA

Ustalanie celów sprzedażowych oraz ich bieżące śledzenie to nie wszystko, co oferują systemy SFA w zakresie monitorowania sprzedaży. Dobre oprogramowanie SFA pozwala na efektywne sprawdzanie aktywności różnych grup klientów poprzez moduły do zarządzania relacjami z klientami (CRM) i analizy zebranych danych. Dzięki systemowi firmy mogą gromadzić i przechowywać informacje dotyczące swoich klientów, takie jak ich dane kontaktowe, historia transakcji, preferencje i potrzeby.

Dział handlowy może wykorzystywać zebrane informacje dotyczące klientów do ich segmentacji i klasyfikacji, co pozwala na lepsze dostosowywanie oferty sprzedażowej do ich zapotrzebowania. Na przykład, dane dotyczące historii zakupów i preferencji klientów mogą posłużyć do określenia, którzy klienci są bardziej zainteresowani daną kategorią produktów czy też usług.

Optymalizacja sprzedaży za pomocą jednego systemu

Aplikacje SFA łączące funkcje układania tras oraz optymalizacji sprzedaży pozwalają na bieżącą analizę danych, identyfikowanie problemów i szybsze podejmowanie działań naprawczych. Innymi słowy, aplikacje SFA umożliwiają zarządzanie procesem sprzedaży od początku do końca, pozwalając na lepsze planowanie działań, realizację zadań i monitorowanie sprzedaży. Dzięki tym narzędziom firmy mogą poprawić swoją efektywność sprzedaży i zwiększyć zyski.

Przykładem tego typu systemu jest 4MPOWER łączący wszystkie te funkcjonalności. Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach naszego oprogramowania? Sprawdź bezpłatne demo systemu.