Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, które podejmowane jest zawsze na specjalny wniosek dłużnika. Osoba, która stała się niewypłacalna i zarazem posiada pewne długi, zobowiązania u wierzycieli, ma możliwość oddłużenia.

Chcąc ogłosić upadłość konsumencką trzeba jednak spełnić szereg warunków. Jednym z nich jest nieprowadzenie działalności gospodarczej, a także niepozostanie wspólnikiem w osobnej spółce handlowej.

Na czym polega upadłość konsumencka osoby fizycznej?

Upadłość konsumencką osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej ogłasza sąd, gdy konsument jest niewypłacalny, a także w momencie, w którym zadłużenie powstało z przyczyn losowych. W postępowaniu upadłościowym majątkiem osoby fizycznej zarządza wyznaczony przez sąd syndyk. To on dokonuje inwentaryzacji, wyceny oraz sprzedaży majątku, co ma na celu pozyskanie pieniędzy, a następnie spłaty zobowiązań zadłużonego.

Kiedy warto złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Decyzję o wnioskowaniu o upadłość konsumencką powinno się podjąć rozważnie i na spokojnie, traktując ją zarazem, jako ostateczność. Trzeba liczyć się z tym, że działanie to pozwala pozbyć się długów, ale i prowadzi do utraty całego majątku. O upadłość konsumencką najlepiej wnioskować w momencie, w którym długi przewyższają wartość majątku i gdy długi te nie powstają z winy dłużnika. Należy mieć na uwadze to, że zazwyczaj nie wystarcza tu utrata samej pracy. Każdy, kto rozważa złożenie tego typu wniosku musi również wiedzieć, że w razie ewentualnego oddalenia wniosku o upadłość, z kolejnym będzie można zgłosić się do sądu dopiero za 10 lat. I to jeszcze pod pewnymi warunkami. Jeżeli na przykład oddalenie to wynikało z umyślnych działań wnioskodawcy, możliwości ponownego wnioskowania już nie będzie. Tak więc zanim ktokolwiek zdecyduje się na ten krok i podejmie działania formalne, powinien wszystko bardzo dobrze i na spokojnie przemyśleć. W przeciwnym razie sprawy mogą potoczyć się negatywnie i przyczynić do jeszcze większych strat, większych problemów.