Własna firma jest marzeniem niejednego z nas. W końcu pracując na etacie wydaje nam się, że prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z szeregiem korzyści i tylko korzyści.

Niektórzy nawet decydują się na dotację z urzędu pracy na założenie firmy. Okazuje się jednak, że nie każdy na nią zasługuje. By otrzymać pieniądze, trzeba spełnić pewne warunki.

Dla kogo dotacja z urzędu pracy?

O dotację z urzędu pracy starać się może wyłącznie osoba bezrobotna, co wymaga rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pacy. Osoba, która ubiega się o pieniądze na własną działalność nie może być studentem studiów dziennych, ale może na przykład studiować zaocznie. O pieniądze te może starać się ktoś, kto w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie prowadził innej działalności gospodarczej. Dofinansowania nie otrzyma osoba, która w okresie 12 miesięcy przed złożeniem tego wniosku odmówiła przyjęcia zatrudnienia albo przygotowania zawodowego czy stażu. Kolejna sprawa jest następująca. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie na własną firmę w okresie 2 lat, które liczone są od dnia złożenia wniosku, nie może popełnić żadnego wykroczenia związanego z obrotem gospodarczym. Jeżeli ktoś chce starać się o tego rodzaju dofinansowanie, nie może wcześniej pobiegać bezzwrotnych środków publicznych na tego typu zasadach. Co więcej, pieniądze ma szansę otrzymać ten, kto jest bezrobotny od minimum 3 miesięcy. Okres bycia na bezrobotnym uzależniony jest od poszczególnych urzędów.

W jaki sposób starać się o dofinansowanie?

By wyrazić chęć otrzymania dofinansowania, trzeba złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Pracy. Pod uwagę brane są: formalne i merytoryczne wypełnienie wniosku, kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy, doświadczenie, a także ocena planowanej działalności. Urząd na rozpatrzenie sprawy ma 30 dni. Jeżeli odpowiedź na wniosek jest pozytywna, wnioskodawca musi czekać jeszcze tydzień na podpisanie umowy z urzędem i poręczycielami. Z kolei po kilku dniach od tego momentu wnioskodawca otrzymuje pieniądze, które wpływają na konto. Wówczas w określonym w umowie terminie należy założyć działalność gospodarczą.