To, co nazywamy prawem karnym, odnosi się do przepisów, które czynią określone zachowania i działania nielegalnymi i podlegają one karze pozbawienia wolności lub grzywny.

System prawny każdego kraju składa się w dużej mierze z dwóch różnych rodzajów spraw, a mianowicie cywilnych i karnych. Sprawy cywilne to spory między ludźmi dotyczące obowiązków prawnych i odpowiedzialności, które mają względem siebie nawzajem. Tymczasem sprawy karne oraz wykroczenia to zarzuty ścigane przez prokuratorów o naruszenie przepisów prawa karnego.

Dlaczego w ogóle istnieje prawo karne

W jakich sprawach może pomóc adwokat z Wodzisławia Śląskiego

Jeśli chodzi o prawo karne, każde państwo ma swój własny kodeks karny, który określa, co jest przestępstwem, a co nie, dotkliwość przestępstwa i jego karę. Zatem to, co jest przestępstwem w jednym państwie, niekoniecznie musi być przestępstwem w sąsiednim państwie. Sprawy karne są zazwyczaj klasyfikowane jako przestępstwa lub wykroczenia w oparciu o ich charakter i maksymalną możliwą do zasądzenia karę. Wiele osób uważa, że policjanci prowadzący dochodzenie w sprawie karnej, również oskarżają przestępców. Jest to powszechne nieporozumienie, ponieważ policja zbiera dowody, a czasem także zeznaje w sądzie. Ale to prokuratorzy ostatecznie decydują, czy podejrzany jest ścigany, czy nie, i czy zostanie aresztowany lub zatrzymany.

Wykwalifikowany obrońca w sprawach karnych jest często kluczowym adwokatem każdego oskarżonego o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia. Adwokaci powinni być zaznajomieni z lokalnymi procedurami i przepisami prawa karnego. Większość prawników obrony powinna być w stanie poradzić sobie z każdym wykroczeniem lub przestępstwem na niskim poziomie, ale nie wszyscy adwokaci są wykwalifikowani do zajmowania się poważnymi zarzutami, takimi jak zabójstwo, przestępstwa seksualne, czy przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej.

Niezależnie od tego, czy zostałeś aresztowany za przestępstwo przeciwko osobie, takie jak napaść i pobicie, gwałt lub morderstwo, przestępstwo przeciwko mieniu, jak kradzież w sklepie czy włamanie, lub przestępstwo narkotykowe, jak posiadanie marihuany, może pomóc adwokat Wodzisław Śląski to miasto, w którym kancelaria zajmuje się sprawami karnymi.