Dlaczego w ogóle istnieje prawo karne

To, co nazywamy prawem karnym, odnosi się do przepisów, które czynią określone zachowania i działania nielegalnymi i podlegają one karze pozbawienia wolności lub grzywny. System prawny każdego kraju składa się w dużej mierze z dwóch różnych rodzajów spraw, a mianowicie cywilnych i karnych. Sprawy cywilne to spory między ludźmi dotyczące […]