Nasi rodacy chętnie niosą pomoc dzieciom, bowiem nasz naród jest szczególnie uwrażliwiony na krzywdę, jakiej doznają dzieci. Wspieranie fundacji działających dla dobra dziecka, to najczęstsza forma pomocy.

W Polsce działa wiele fundacji, które oferują pomoc dzieciom, wśród nich jest Fundacja „Dorastaj z Nami”. To szczególna fundacja, gdyż obejmuje pomoc dzieciom, które straciły rodzica, gdy ten pełnił obowiązki służbowe. Są to dzieci żołnierzy, strażaków, policjantów, a nawet ratowników medycznych. To fundacja wyjątkowa i dlatego zachęcamy do jej wsparcia. Każda złotówka wpłacona na konto tej fundacji pomoże dzieciom w godnym życiu, gdy straciło ono dla nich sens po stracie bliskiej osoby.

Pomoc świadczona przez fundację

Pomocą fundacji objęte są młode, uczące się osoby, które nie ukończyły 25 roku życia. Są to przede wszystkim dzieci ze wsi lub małych ośrodków miejskich. Pomoc dzieciom jest kilkuzadaniowa. Może być medyczna jak np. pomoc psychologiczną, psychiatryczna czy logopedyczna. Może być materialna jak no. sfinansowanie wykształcenia zarówno przedszkolnego, jak i szkolnego. Opłaty za czesne w przedszkolach i szkołach, opłaty za studia, zajęcia pozalekcyjne czy korepetycje. Dla młodzieży wkraczającej na rynek pracy Fundacja Dorastaj z Nami zapewnia pomoc doradców zawodowych. Ważnym elementem misji fundacji są także programy aktywizacji i integracji dzieci i ich rodzin. Wiadomym jest, że sport może być ważnym elementem terapii. Dlatego fundacja niesie pomoc dzieciom, które chcą uprawiać sporty. Pomaga w zakupie potrzebnego sprzętu, a także pomoże wnieść opłaty za zajęcia sportowe.

Jeśli chcesz okazać pomoc dzieciom za pośrednictwem fundacji „Dorastaj z Nami”

Jak w przypadku większości fundacji można wpłacić jednorazowy datek w zależności od zasobności portfela i potrzeby serca. Fundacja Dorastaj z Nami zachęca także do przystąpienia do misji „Zawsze Wierni”. Misja ta polega na regularnych wpłatach na konto organizacji, aby pomóc dzieciom, podopiecznym fundacji. Można także przekazać swój 1% z rocznych dochodów na cele fundacji.