Prawie 80% działań w ramach firm i organizacji to schematyczne zadania, które najkorzystniej zautomatyzować za pomocą takiego narzędzia jak chociażby chatbot. Czy wdrożenie takiego rozwiązania jest trudne? I co najważniejsze: jakich korzyści można dzisiaj oczekiwać od konwersacyjne sztucznej inteligencji?

Chatbot: jakie przynosi korzyści? 

Podczas pandemii biznes dynamicznie skierował obsługę klienta do kanałów wirtualnych a zainteresowanie chatbotami i voicebotami, które pozwalają automatyzować obsługę klienta znacznie wzrosło. Wdrożenie takiego narzędzia przyniosło firmom wiele pozytywnych skutków, jak chociażby:

– przyspieszyło obsługę danego zadania lub procesu np. komunikację z klientami;

– przyczyniło się do redukcji kosztów;

– odciążając pracę konsultantów, pozwoli im generować większą wartość w strategicznych obszarach, jak np. sprzedaż.

Na tym nie koniec zalet sztucznej inteligencji konwersacyjnej, bowiem część firm analizuje dane z takich systemów (logi, historie konwersacji) i dzięki nim pogłębia wiedzę o swoich klientach. W rezultacie, przekształcając informację w wiedzę, poprawia się customer experience.

Czy wdrożenie wirtualnego doradcy to duże wyzwanie?

O ile zalety i korzyści z wdrożenia chatbota nowej generacji rzadko są podważane, o tyle wątpliwości pewne wzbudza sam proces implementacji. Ponieważ kiedyś sztuczną inteligencją, interesowały się głównie banki i duże korporacje, wciąż wielu przedsiębiorców uważa, że to czasochłonny i drogi proce. Tak jednak nie jest. Dzięki modelowi SaaS i gotowych modułom procesowym, jakie oferuje Platforma Omni-Chatbot, stworzenie bota jest szybkie i proste. Cały proces może zamknąć się w dwóch tygodniach, a opłaty dostosowuje się nawet do średniej wielkości firm.

Chatbot – dobra inwestycja w niepewnych czasach

Często w momentach kryzysowych firmy reagują cięciem kosztów i wstrzymują inwestycje na innowacje. Nie zawsze takie podejście jest jednak racjonalne. W przypadku chatbotów w modelu SaaS koszty inwestycji często są niewysokie. Korzyści natomiast pozostają bez zmian. To oznacza, że nawet w niepewnych czasach zamiast myśleć tylko o wstrzymaniu działań i wydatków, lepiej je racjonalizować. Tym bardziej, że zwrot z inwestycji w chatbota ma zarówno krótkofalowe, jak i długofalowe korzyści.