Jednostki samorządowe, które chcą zamówić różnego rodzaju towary, sprzęt, pojazdy czy też zamówić wykonanie usługi powinny ogłosić jawny przetarg.

Powinien być on dostępny dla wszystkich, musi być ogłoszony w taki sposób aby wszyscy mieli dostęp do zasad określonych w przetargu. Oczywiście znajdziemy je w urzędach miast czy też gmin, dodatkowo informacje o przetargach będą znajdowały się także na stronach internetowych.

Jak odwołać się od wyników przetargu publicznego?

Jakie usługi świadczy kancelaria zamówień publicznych

Przetarg określa konkretne wymagania, może być to przykładowo remont budynku należącego do jednostki samorządowej, może być to przykładowo urząd, budynek szkoły czy też inne budynek użyteczności publicznej. Firmy zajmujące się remontami mogą startować w przetargu, składać swoje oferty, mogą określić przykładowo czas wykonania pracy oraz koszty. Następnie komisja będzie oceniała każdy wniosek, sprawdzała w jaki sposób odpowiada on wymaganiom. Warto zwrócić uwagę iż wpływ na wybór odpowiedniego usługodawcy będzie miała nie tylko cena, ale także szereg innych wymagań określonych w ramach przetargu.

Może się okazać iż firma która nie wygrała przetargu nie zgadza się z decyzją, wówczas może zaskarżyć czynności do Krajowej Izby Odwoławczej, w tym przypadku może skorzystać także z pomocy prawnej. Prawnicy mogą przeanalizować zasady przetargu, sprawdzić czy są podstawy do podważenia wyniku. Oczywiście warto wybrać kancelarię która posiada doświadczenie w przygotowywaniu odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, następnie prawnik może reprezentować daną firmę w trakcie postępowania przed KIO. Oczywiście mogą być to różne sprawy dotyczące zamówień publicznych, analiza specyfikacji czy różnych warunków zamówienia.

Pomoc prawna może okazać się potrzebna jeżeli mamy uzasadnione wątpliwości co do przetargu, czasem może się okazać, iż przetarg zostanie unieważniony, zostanie rozpisany po raz drugi. Oczywiście kancelaria zamówień publicznych może także doradzać firmom które chcą wziąć udział w przetargu, może pomóc w ocenie ryzyka po stronie oferenta, może pomóc także w zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa oraz wielu innych zagadnieniach związanych z zamówieniami publicznymi.